Csaba királyfi

Tulipán Tamás: Csaba királyfi, (30cm)
Ki tudja merre, merre visz a végzet 
Göröngyös úton, sötét éjjelen 
Vezesd még egyszer győzelemre néped 
Csaba királyfi csillag ösvényén. 
Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcának zajló tengerén 
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! 
Kigyúlt a mennybolt, zeng a hadak útja,
Csaba királyfi gyűjti táborát. 
Szűnik az átok, kiapadt a kútja, 
Szívünkön égi öröm lángol át. 
Hiába zúgsz már gyűlöletnek árja, 
Megáll a szikla, nem porlik tovább,
Imánk az Istent újra megtalálja, 
Köszöntsd ma népem, üdvöd hajnalát!

András és Erzsébet

Tulipán Tamás: András és Erzsébet
"Szent Erzsébet rózsacsodájáról sokan hallottak már. Üvegre festett képemen édesapja elmagyarázza leányának, hogy ezen csodának a "kereszt lesz a vége". Szegény Erzsébetet szinte keresztre feszítették Nyugat-Európában. Meglepő lehet, hogy én édesapját, dicső András királyt is glóriával ábrázolom... indoklásomat kifejteni itt nincs hely. Az üvegkép úgy 30x30-as."

Hétmagyar (kicsi)

Tulipán Tamás: Hétmagyar (kicsi)
 "Már közzétettem a "Hétmagyar" nagyméretű változatát, ami egy nagyterű templomi kiállításra készült. Ez az első változat, alig éri el a 40 cm-et, de nagyon szeretem, s nehezen válok meg tőle. A hét vezér aranyozott, ikonjellegű, múltat és jövőt tömörítő, összeírt képjele - a másiknál bővebben kifejtve."
Hétmagyar (kicsi), részlet

Hortobágyi táltos

Tulipán Tamás: Hortobágyi táltos
"A táltosokról számos félreértés terjed a modern nemzeti közéletben. Ezzel kapcsolatosan ajánlom a másik táltosképem, a "Lelkipásztor" megjegyzéseit. Itt az ősi öltözetben, az Isten régi jelével és nevével felszerelt, debrecen-környéki, hortobágyi táltost kívántam megörökíteni. A kép közel 30 cm magas. A fénykép sajnos nem sikerült túl jól, mert a védőüveg tükröződik."

Tanulmány a Menyasszonyról

Tulipán Tamás: Tanulmány a Menyasszonyról, Magántulajdon
"Ha valaki portrét kívánna ecsetemből, íme egy példának. Szegény drágaságom sokat szenvedett a hacukában üléstől."

Pálosok

Tulipán Tamás: Pálosok
"A Pálos Rendről sokan hallottak már nemzeti körökben. Eredetét az egyiptomi remete Szent Pálhoz szokás visszavezetni. Azonban őstörténeti kutatásaim után én úgy érzem, hogy a remeteség hagyománya nálunk egészen a Szent Ikerig elér, egészen bizonyos Pálosz és Naposz kettőségig, mely ügyet itt nincs hely kifejteni. Az esetről azonban beszámol a Vizi Péter és Vizi Pál archaikus népmese. A kép méter magas."

Mester és tanítványa

Tulipán Tamás: Mester és tanítványa
"Jóntón és Nimród találkozásáról készült első képem. A megörökített esemény rövid leírása megtalálható a másik hasonló című kép alatt. A kép közel 40 cm. A fotó nem túl jó, a védőüveg becsillan."

Máté 24

Tulipán Tamás: Máté 24
"Szent Máté evangélistát kívántam ábrázolni egy olyan fejezet írása közben, mi aktuálisabb, mint valaha. Ajánlom mindenkinek elolvasásra, a Máté evangéliuma 24. részét, ugyanis hamarosan azokkal a dolgokkal kell szembenéznünk, ami ott áll. A kép több mint félméter magas."

Magyarok első királya

Tulipán Tamás: Magyarok első királya
"A magyarok két első királyát, Atillát és Istvánt egyetlen hősalakban kívántam ábrázolni a középkori falképek stílusában. Ilyenkor azonban úgy érzem, máris túl sok magyarázatot tettem a képhez. A kép közel méteres."

Lelkipásztor

Tulipán Tamás: Lelkipásztor
"Az egyik táltosképem. A táltosokat gyakran valami fura, különleges látványként fogják fel egyesek, s a sok fokozattal lentebbi sámánokhoz hasonlítgatják őket. A táltosok a régi magyar falvak szokványos, egyszerű tartozékai voltak, s megvolt a helyük a magyar keresztény vallásgyakorlatban. Sajnos, nagy tömegek a mai napig azt gondolják, hogy a táltosok a keresztény hit ellenfelei voltak és valamiféle őspogányságot képviseltek. A modern mendemondák, "táltosiskolák" híreszteléseivel ellentétben a valóság egyszerűbb és szebb. Meghökkentő ilyen emberek számára, hogy egyszerű bácsiktól nemigen megkülönböztethető táltosaink Jézus leghűségesebb hívei voltak és a körmenetek alkalmával ők vitték a keresztet a nép előtt - ez például egy általános tisztük volt a régi magyar falvakban. A kép magasabb mint félméter."

Krisztus

Tulipán Tamás: Krisztus, Magántulajdon
"A saját magát sebző csodálatos madár vérével táplálja fiókáit. Őseink nagyon régi jelcsoportjának feldolgozása."

Jóntón és Nimród

Tulipán Tamás: Jóntón és Nimród
"Szent Efrém könyvéből származik ősapánk életének egyik fontos eseménye. A könyv a szír keresztények bibliája! Nimród ajándékot mutat be az őstudósnak, Jóntónnak, aki cserébe három évig tanítja őt az Isten kinyilatkoztatásaira és a csillagtudományra. Mivel a nemzet nemigen ismeri múltunknak ezen momentumát, ezzel a festménnyel szeretném felhívni rá a figyelmet. A kép majdnem méteres magasságú."

Hunor és Magor

Tulipán Tamás: Hunor és Magor
"Textilre készült, olyan 80 cm magas, középkori stílus. Azt hiszem, nem igényel kommentárt."

A herceg, avagy Szent László édesapja

Tulipán Tamás: A herceg, avagy Szent László édesapja
"Azt a címet is kaphatta volna, hogy "A kard útja". A történet ismert, miképp kerülte el halálát a herceg Isten kegyelme folytán, s kellett választania korona helyett a kardot. Mintha Béla herceg a halál kapujából jött volna vissza. Magassága úgy félméter."

Feltámadó

Tulipán Tamás: Feltámadó
"Túl sok magyarázatot talán nem igényel. Bár az is lehetett volna címe, hogy Fehérlófia. Fehérlófiában látni Krisztust, s Krisztusban látni Fehérlófiát a magyar világkép alapja. A kép 90cm magas."

Cantata profana

Tulipán Tamás: Cantata profana
"Egy saját őstörténeti megfejtésem a szarvassá vált fiúkra. Őskirály és ikrei. Számos mesénk rejti ezen mitikus eseményeket. A kép 80cm."

Az öv

Tulipán Tamás: Az öv
"Segítek: öv azaz év. Kerek Istenfája, szép tizenkét ága, szép tizenkét ágán ötvenkét virága, ötvenkét virágán három aranyalma, aki ezt megfejti, áldás szálljon rája! ...ha jól idézem. Méter magas kép."

Atilla király

Tulipán Tamás: Atilla király, Magántulajdon
"A Nádasdy Mauzóleum rézkarcának feldolgozása temperára fatáblán. Emberméretű a kép. Egy debreceni család nappalijának oltárképe. A világhálón mára jelentős népszerűségnek örvend. A hagyományos magyar Atilla-képet akartam erősíteni."