Csángó furuglás

Tulipán Tamás: Csángó furuglás
"A festmény mindössze 16 centi magas. Mostanában nem ilyeneket festek, csak kíváncsi voltam, realista képet milyen kicsiben lehet még úgy megfesteni, hogy teljes értékű legyen."

Szent István királyunk

Tulipán Tamás: Szent István királyunk
"A cím egyben közlés is. Ma már azon magyar érzelmű tudósok is Szt István király ősi múltunkhoz való hűségét hirdetik, akik korábban ellene beszéltek. Az azóta feltárt történeti tények az ősiséghez erőteljesen ragaszkodó királyról tanúskodnak. A szent király Atilla kardját tartja, mutatja fel, hiszen a Turul-dinasztia nagy királya, amit egyszerűen nem lehet letagadni - a középkorban hivatalosan nem Árpád-házról írnak (ilyen cím nem volt), hanem Turul-dinasztiáról. A másik kezében tartja az általa alapított Magyar Katolikus Egyház istenjelét, az ősi kettőskeresztet. Egyik oldalán az Egyház, másik oldalán az Életfa, melynek ábrája a Szent Koronáról származik. A fején ott is van a Szent Korona, csak épp akarattal elváltoztatott formában, hiszen régen Őfelségét a Szent Koronát ábrázolni tabu volt. Dicséretre méltó nagy király volt, egész életében egyetlen vesztes csatája nem volt. Páratlan uralkodó volt, és szent.
A kép három tenyérnyi magas."

Szent István király felajánlása

Tulipán Tamás: Szent István király felajánlása
Szeretem a magyar középkort, mert meggyőződésem, hogy a világ ekkor és itt volt a legmagasabb színvonalon. Mivel kedvelem, szeretem megidézni is. Szent István évezredeket átnyúló áhítatos cselekménye kiváló téma, hogy ezt megtegyem. ... Sok magyar-érzelmű ember bajban van Szent István királlyal, mert sok félrevezető elmélete és elbeszélése van az ő uralkodásának. Mára azonban a komolyabb, alternatív történészek rendre tisztázzák az ő szerepét, és bizony egyre több részlet világosodik meg tetteiről, melyeknek semmi közük ahhoz a beidegződéshez, hogy ő a nép és annak ősi szokásainak ellensége lett volna. Dicsőséges király volt, ki semmilyen más hatalomtól nem függött, győztes volt egész életében, és a magyar nemzet akkor is, és évszázadokon át szerelmesen emlegette nagy nevét.
A képet keretező szövegek a Boldogasszony Anyánk himnuszunkból ismerősek lehetnek, bár egyedien válogattam össze a szavakat, és a fenti-lenti sorok, illetve a jobb-bal oldali sorok össze-összecsengenek tartalmukban, de felülről indulva rendesen olvasható is. Talán kár is ilyeneket közölni, hadd gondolkozzon rajta a néző. Olyan méter magas."

Szent Mihály-falkép


Kapuzat festékből
"A Szent Mihály Görögkatolikus Általános iskola felkéréséből készítettem ezt a falképet. A munka lényege a névadó Szent Mihály arkangyal megjelenítése volt, az ő hívóimájának szavai, görögkatolikus köszöntéssel és Krisztus-monogrammal. A felkérés szerint ezen elemek egymástól függetlenül, különböző technikákkal és anyagokkal valósultak volna meg. Ellenben jobbnak láttam mindezen elemeket egyetlen egységbe foglalni, és megteremteni az egyházi iskola számára egy szakrális teret. Az ajtó az ebédlőbe vezet, és a tér közepén áll. Azt gondoltam, hogy az a hely, hol ételt és italt fogadnak el a Teremtőtől, annak kapuja alkalmas szakrális mondanivaló megjelenítésére. Templom az iskolában. Régóta tanulmányozom az ortodoxiát, és azon belül leginkább az ókeresztény bizánci képzőművészet ragadott meg, illetve nagy kedvencem a kijevi freskóvilág is. Egy hét állt a rendelkezésemre, hogy megfessem. Olyan egy hét volt ez, hogy utána legalább két hétig beteg voltam a kipihenetlenségtől. De megérte számomra."