Nyiradony.hu

nyiradony.hu
"Rendkívüli jellegzetessége a nyíradonyi Őskapunak, hogy civil kezdeményezésből fejlődött ki, sok ember áldozatos munkája és összefogása érlelte, mit a város önkormányzata példaértékűen felkarolt. Bizonyította ezt a hosszú névsor, a többi mint negyven ember, akik képesek voltak az alkotókkal nagyot álmodni. Tasó László Országgyűlési képviselő, Nyíradony város polgármestere, ünnepi beszédében kihangsúlyozta, nagy erő rejlik abban ha az emberek együtt, közösségben vannak, mert így álomnak vélt céljuk is megvalósulhat. Az ünnepi műsor fénypontjaként leplezte az Őskapu emlékművet. A közönség tapssal fogadta az eléje táruló látványt s míg csodálták a Kaput, felhangzott Csanád Béla, költő népdalra vitt Hálahimnusz című versének egy részlete is. Majd egy rövid elemzés meghallgatásával próbáltak a szemlélődők közelebb jutni az Őskapu gazdag jelentéstartalmához, melyet bármikor személyesen is elolvashatnak az emlékmű előtt.     A nyíradonyi emlékmű gondolatát Móricz Sándor kapta Istentől, hogy az szívében kicsírázva, annak felnövekedését és gyümölcsözését hűen gondozza, sokszor rendkívül nagy terhet és áldozatot vállalva. A feladathoz segítséget is kapott Tulipán Tamás festőművész személyében, aki nagy érzékenységgel és tudással tervezte a kaput és töltötte meg gazdag tartalommal. E különös ikerpár szellemi és lelki gyermeke lett az Őskapu. Egy éven át minden áldozatot meghozva keményen dolgoztak, épp ezért Nyíradony város polgárainak nevében a jövendő generáció jelképes köszönő ajándékot nyújtott át nekik!  Végül az ünnepi műsor legemelkedettebb, szakrális része következett, az emlékmű felszentelése és megáldása. A Nyíradonyban jelenlévő három nagy történelmi egyház lelkipásztorai Jézus Krisztus szeretetével pecsételték meg az emlékművet és ezzel kiemelték az átlag emlékművek sorából. Papp Miklós, görög katolikus parókus szentelte az emlékmű azon oldalát, melyen Jézus Urunk van megjelenítve, Sárközi Balázs római katolikus plébános azt az oldalt hintette a szent vízzel, melyen Boldogasszonyunk tűnik fel. Majd Nagy Istvánné Ács Erzsébet református lelkészasszony megáldotta az emlékművet és az egybegyűlteket, s ezen résznek koronázásaként mindenkit arra hívott mondják el közösen az Úrtól kapott imádságunkat. A szervezők bizakodnak benne, hogy az Istentől leszálló áldás védelmezi, s egyfajta templommá avatja azt a helyet, ahol áll az emlékmű."
 http://www.nyiradony.hu/onkormanyzat/hirek/2011/03/31/92710/oskapu-avatas/

Nincsenek megjegyzések: